08Δεκ/17

4 Κοινές Παρανοήσεις στη Φυσική (Video)

«Η φυσική τάξη των πραγμάτων είναι η ακινησία» Αριστοτέλης. Ή, όταν κάτι κινείται χωρίς να του ασκηθεί δύναμη, το σώμα έχει τη τάση να επιστρέψει στη «φυσική του» κατάσταση, την ακινησία: τοRead More…