12Φεβ/18

Το «ζήτω» που έγινε καπέλο – και άλλα

Είναι μαγικό να βλέπεις την πορεία των λέξεων μέσα στα χρόνια, πώς αλλάζουν μορφή αλλά και περιεχόμενο, πώς περνούν από τη μια γλώσσα στην άλλη δηλώνοντας την επικοινωνία των πολιτισμών μέσα στουςRead More…