Οι καθηγητές

Τμήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Παπαδοπούλου Αντιγόνη               Φιλόλογος
Φιλαρέτου Ελευθερία                      Φιλόλογος
Σέρβου Σοφία                                  Βιολόγος

Τμήμα Θετικών Σπουδών

Θεολόγος Κώστας                          Μαθηματικός
Ιωάννου Χρήστος                           Φυσικός
Θεοδωρίδου Αλεξάνδρα                Χημικός
Σέρβου Σοφία                                 Βιολόγος
Παπαδοπούλου Αντογόνη            Φιλόλογος  (δείτε το προσωπικό της site εδώ)

Τμήμα Οικονομίας και Πληροφορικής

Θεολόγος Κώστας                          Μαθηματικός
Γιακουμόγλου Βαγγέλης               Πληροφορικός
Μεταξάς Νίκος                               Οικονομολόγος
Γρυπάρη Εύα                                  Μαθηματικός
Παπαδοπούλου Αντιγόνη               Φιλόλογος