Ένα πλήρες πρόγραμμα υπολογισμού μορίων θα το βρείτε σε αυτό το σύνδεσμο. Εκτιμήστε τις δυνάμεις σας, τοποθετείστε τους βαθμούς στα αντίστοιχα πεδία, και διασκεδάστε ελεύθερα.