Συμπληρώνοντας δωστά το μηχανογραφικό δελτίο των πανελληνίων εξετάσεων | Αρωγή για το λύκειο

Μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2018

Μετά τη κατάργηση του πεδίου "Επιστήμες της Εκπαίδευσης" από το άρθρο 74 του νόμου 4485/17, επανακαθορίστηκαν τα Επιστημονικά Πεδία και η κατανομή των τμημάτων σε αυτά. Δείτε τους παρακάτω πίνακες οι οποίοι περιλαμβάνουν 
- την ένταξη των σχολών στα τέσσερα πλέον Επιστημονικά Πεδία
- τις βάσεις εισαγωγής της κάθε σχολής
- ένα σύνδεσμο που παραπέμπει στην αντίστοιχη επίσημη ιστοσελίδα της κάθε σχολής. 

1ο Πεδίο: σχολές Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

2ο Πεδίο: σχολές Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

3ο Πεδίο: σχολές Επιστημών Υγείας και Ζωής

4ο Πεδίο: σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής. 

(από τη σελίδα www.pe03.gr του Σχολικού Σύμβουλου Δημήμτρη Σπαθάρα)