Οι βάσεις του 2017

Δείτε τις βάσεις από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και συγκριτικό των βάσεων με αυτές της προηγούμενης χρονιάς, σε αυτό το σύνδεσμο

Εδώ μπορείτε να δείτε τα "Στατιστικά Προτιμήσεων": πίνακες που δείχνουν πόσοι μαθητές επέλεξαν να δηλώσουν κάθε τμήμα καθώς και πόσοι το σημείωσαν στο μηχανογραφικό ως 1η, 2η, ή 3η επιλογή.