Το πρόγραμμα σπουδών της Γ' Λυκείου

  (Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος  2017. Για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της  Αρωγής  δείτε στο κάτω μέρος της σελίδας)
  
  Σύμφωνα με τις νέες αλλαγές που προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο για τη παιδεία κι αφορούν τους μαθητές που θα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2018, τα τμήματα των σχολών κατατάσσονται πλέον σε τέσσερα επιστημονικά πεδία: όπου, ανάλογα με τα μαθήματα που θα επιλέξει να εξεταστεί ένας μαθητής, θα έχει πρόσβαση σε σχολές ενός ή δύο από αυτά: 
 
 
 
Οι μαθητές όλων των Ομάδων Προσανατολισμού (Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών, Σπουδών Οικονομίας κ΄ Πληροφορικής) θα εξεταστούν σε τρία υποχρεωτικά μαθήματα και ένα ή δύο  επιλογής. Ανάλογα με τα μαθήματα που θα επιλέξει να εξεταστεί ένας μαθητής, θα έχει πρόσβαση σε σχολές ενός ή δύο από τα παραπάνω επιστημονικά πεδία, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Σημείωση 1. Με τις νέες αλλαγές, οι παιδαγωγικές σχολές του (πρώην) 4ου πεδίου είναι πια προσβάσιμες από όλα τα πεδία, ανεξάρτητα από το μάθημα που θα επιλέξει να εξεταστεί κάποιος μαθητής. 
Σημείωση 2. Οι μαθητές που θα εξεταστούν στο μάθημα Βιολογία Γενικής Παιδείας, θα έχουν πρόσβαση στο 3ο επιστημονικό πεδίο με μειωμένα μόρια, λόγω του χαμηλότερου συντελεστή βαρύτητας που προσλαμβάνει το μάθημα αυτό. 
Σημείωση 3. Τα μαθήματα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και Ιστορία Γενικής Παιδείας καταργούνται πλέον από πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. . 
 
Με βάση τα παραπάνω, το χειμερινό πρόγραμμα για τους μαθητές της Αρωγής που θα φοιτήσουν στη γ΄ τάξη τη σχολική χρονιά 2017-18 διαμορφώνεται ως εξής:
 
Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών
 
Ομάδα Θετικών Σπουδών
 
Ομάδα Οικονομίας κ΄ Πληροφορικής